Görüntü İşleme (Image Processing)

Nesne Tanıma

Görüntüler içerisinde istenilen bir objenin veya özelliğin otomatik olarak tespit edilmesi sağlanmaktadır.

Duygu Analizi

Tespit edilen insan yüzlerinden, duygu analizi çıkarımı. Müşterileriniz tekrar gelecek mi veya hizmetinizden ne kadar memnun?

Görüntüden Metin Tanımlama

Görüntü içerisinde mevcut olan metinleri tanıyıp işlemenize olanak sağlayan bir araçtır.